شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر

شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر

شرکت لیا فیلتر در زمینه طراحی و تولید انواع فیلترهای صنعتی فعالیت می کند

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 55
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 115438

سفارش فیلتر کربن اکتیو استوانه ای


سفارش فیلتر کربن اکتیو استوانه ای

برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش گذاری انواع فیلتر های کربن اکتیو استوانه ای و صفحه ای با درصد جذب های مختلف می توانید از بخش فنی اطلاعات را کسب و خرید نمایید.


کربن فعال گرانولی از پوسته سخت گردو به روش فعالسازي فیزیکـی در داخـل کشـور (منطقـه توی سـرکان، استان همدان) تولید گردید. در این تحقیق، شاخصهاي استاندارد کربن فعال بر اساس ASTM ارزیابی و بـا نمونههاي کربن موجود در داخل کشور مقایسه شده است. ابتدا ترکیب خام سـلولزي در کـوره کربنیزاسـیون در دماي 800ºC گرماکافت و سپس در کـوره پیشـرفته فعـال سـازي در دمـایی بـین 800ºC تـا 1200ºC بهوسیله بخار آب و دي اکسید کربن فعال گردید. آزمونهاي سـختی ، درصـد خاکسـتر، عـدد یـدي، درصـد رطوبت، سطح داخلی ویژه و دانسیته ظـاهري در کنـار آنالیزهـاي XRF و FTIR انجـام گرفـت . نتـایج ایـن آنالیزها نشان داد، علاوه بر داشتن گروههاي عاملی مناسب، کربن فعال تولیدي این شرکت بـا سـختی 88 ،% kg/m ظاهري دانسیته%، 7خاکستر، 1100mg/g یدي عدد 3 m داخلی سطح، 400 2 g /1240 و رطوبت 5 ،%از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونههاي خارجی است

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید

  انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 41

برچسب های مهم

قزوین - شهرک صنعتی لیا - مجتمع فاز 2-واحد 7

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما